12.04.2012
Prezentēs pētījumu par finanšu piesaistes iespējām pierobežas pašvaldību attīstībai

Otrdien, 17.aprīlī plkst.11.00 Valkā, Beverīnas ielas 3 zālē tiks prezentēts pētījums „Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes iespējas pierobežas pašvaldību attīstībai”. Aicināti visi interesenti!

 

Pēc Valkas novada domes pasūtījuma, iepriekšminēto pētījumu izstrādāja SIA „Omnia Pro” Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā” (vienošanās identifikācijas numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/003/17, 27.07.2011.) ietvaros.

 

Pētījuma izstrādes laikā ir veikta Vidzemes un Latgales pierobežas pašvaldību aptauja – anketēšana par Eiropas Savienības (ES) finansējuma piesaisti, prioritārām pašvaldību attīstības jomām, nozīmīgākajiem projektiem un problēmām, kas traucē finansējuma piesaisti. No 17.aprīļa pētījums būs pieejams arī Valkas novada mājas lapā www.valka.lv/pasvaldiba/projekti. Ar ESF starpniecību, 100% no projekta finansē ES. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja, sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Papildus informācija

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, 64707478  

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.