27.05.2013
Projekta „Esi aktīvs sportā visās trijās valstīs” atklāšanas konference

Otrdien, 28.maijā no plkst.10.00 Valgas kultūras un interešu centrā (Kesk ielā 1) notiks Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Esi aktīvs sportā visās trijās valstīs” atklāšanas konference. Tajā piedalīsies 20 pārstāvji no katras projektā iesaistītās pašvaldības – Valkas, Valgas un Novodevjatkinas.

Pēc atklāšanas uzrunām un iepazīšanās ar projektu, sekos prezentācijas par veselīga dzīvesveida veicināšanu Latvijā, Krievijā un Igaunijā. Pēcpusdienā paredzēta dažādu objektu apskate Valkā un Valgā. Konferences darba valoda – krievu, ja nepieciešams, būs pieejams tulkojums no/uz latviešu un igauņu valodām.

 

Konferences programma

 

Projekts ir vērsts uz Valkas novadā esošo skolēnu un jauniešu volejbola, futbola un florbola sporta komandu, Novodenjatkinas sporta komandu un Valgas pilsētas sporta komandu aprīkojuma uzlabošanu, kā arī kopēju komandu sporta spēļu organizēšanu. Projekta ietvaros Valkā un Novodevjatkinā notiks sacensības florbolā, Valgā/Valgā un Novodevjatkinā – sacensības futbolā, bet  Valgā un Novodevjatkinā – sacensības volejbolā.

 

Plānots, ka laikā no 22.– 25.jūlijam Valkā ieradīsies 17 jaunieši no Novodevjatkinas, lai piedalīties florbola apmācības nodarbībās. Savukārt Valkas futbolisti uz Novodevjatkinu plāno doties laikā no 27.– 29.augustam.

 

Projekts ir atbalstīts Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.– 2013.g. 2.projektu konkursa ietvaros 3.prioritātē – Sadarbības veicināšana „Cilvēks – cilvēkam” 3.2.aktivitātē „Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālā un veselības jomā”. Projekta vadošais partneris ir Valgas pilsētas valde, partneri – Valkas novada dome un Novodevjatkinas pašvaldība (Krievija).

 

Valkas novada domes plānotais kopējais budžets ir 68000 EUR vai 47790,67 LVL. Eiropas Savienības (ES) atbalsta intensitāte ir 90 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, 5% līdzfinansē valsts un 5 % pašvaldība. Projektu plānots ieviest no 2013.gada aprīļa, projekta ilgums – 18 mēneši.


Papildus informācija

Gunta Smane,

Projekta „Esi aktīvs sportā” koordinatore, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, 26463408

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.