20.05.2021
Ir uzsākta ražošanas teritorijas "Līdumi" būvniecība

2021. gada 20. maijā ir uzsākti būvniecības darbi Valkas novada domes projekta “Ražošanas teritorijas izveide uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā” īstenošanu (Nr. 3.3.1.0/20/I/016), kura ietvaros paredzēts izveidot ražošanas teritoriju Valkas novada Kārķu pagastā daļā no zemes gabala "Līdumi" (kadastra numurs 9466 005 0287), uzbūvēt jaunu ražošanas ēku (tipveida angārs, apbūves laukums līdz 500 m2) un ar to saistīto infrastruktūru.

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.