29.07.2020
Īstenots projekts par gaismas sistēmu modernizāciju Valkas pagasta Saieta namam "Lugažu muiža"

 

Valkas novada dome īstenojusi projektu “Gaismas sistēmu modernizācija Valkas pagasta Saieta namam "Lugažu muiža"”. Projekta ietvaros tika iegādāti un uzstādīti 14 elektroenerģiju taupoši LED starmeši / prožektori un papildu aprīkojums.

 

Projekta mērķis ir mūsdienu prasībām atbilstošas gaismas aparatūras ierīkošana, lai nodrošinātu vietējo iedzīvotāju brīvā laika, radošo izpausmju u.c. aktivitāšu veiksmīgu, kvalitatīvu un daudzveidīgu norisi, attīstīšanu, pilnveidošanu un baudīšanu, tādējādi veicinot Valkas pagasta Saieta nama "Lugažu muiža" kā Valkas pagasta centra attīstību. Projekta attiecināmās izmaksas ir 6 997,43 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 6 297,69 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 699,74 EUR.

 

Projekts tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" rīcības 2.3. “Kultūras un tradīciju kopšana” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

E – pasts: jana.putnina@valka.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.