13.07.2022
LAD apstiprina projektu “Jaunaudžu retināšana Valkas pilsētas mežos 2.kārta”

 

Valkas novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts “Jaunaudžu retināšana Valkas pilsētas mežos 2.kārta”, (Nr. 22-09-A00805-000157). Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” ietvaros.

 

Valkas novada pašvaldība pirms kāda laika jau veiksmīgi īstenoja projektu “Jaunaudžu retināšana Valkas pilsētas mežos”, kur tika veikti jaunaudžu retināšanas darbi četrās pašvaldībai piederošās saimniecībās. Šī projekta ietvaros paredzēts izretināt jaunaudzes citās četrās Valkas novada pašvaldībai piederošās saimniecībās:

1.    “Pilsētas meži K.94010060274”, kadastra Nr. 94010060274 (4.80 ha);

2.    “Pilsētas mežs 94010070137”, kadastra Nr. 94010070137 (0.84 ha);

3.    “Žurbi”, kadastra Nr. 94010080501 (1.86 ha);

4.    “Drilles”, kadastra Nr.94880050094 (2.48 ha).

 

Jaunaudžu kopējā platība sastāda 9.98 ha. Projekta ietvaros plānota augšanas apstākļu uzlabošana vērtīgajām koku sugām, izņemot laukā nevērtīgās koku sugas. Priežu, egļu, bērzu, apšu, baltalkšņu un melnalkšņu mežaudzēs tiks izņemtas nevērtīgās koku sugas. Jaunaudzes tiks retinātas ar krūmzāģi rudens un ziemas periodā, ievērojot visas Latvijas likumdošanā noteiktās dabas aizsardzības prasības. Projekta mērķis ir izretināt Valkas novada pašvaldībai piederošās jaunaudzes Valkas pilsētā.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2195.60 EUR, ELFLA finansējums ir 2195.60 EUR, ja Valkas novada pašvaldība nepārsniedz 220.00 EUR izmaksas par 1 ha. Valkas novada domei nav nepieciešams līdzfinansējums, taču ir jāveic priekšfinansēšana. Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada 31. martam.

 

Projekta vadītājs: Toms Simtiņš

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.