17.04.2018
Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā

2018.gada aprīlī uzsākta projekta “Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā” īstenošana. Projekta mērķis ir jaunu tirdzniecības vietu izveidošana un esošo preču realizācijas veidu pilnveidošana Valkas novada vietējiem mājražotājiem, amatniekiem un citiem komersantiem, Valkas novada teritorijā ražoto produktu atpazīstamības paaugstināšana un uzņēmējdarbības attīstības un nodarbinātības veicināšana pašvaldības teritorijā.

 

Projekta ietvaros plānots iegādāties 3 tirgus namiņus – kioskus. Lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku kiosku izmantošanu, tie būs saliekami un pārvietojami, tādējādi, nodrošinot to izmantošanu atkarībā no nepieciešamības gan Valkas pilsētas tirgus laukumā, gan plānotajā Valgas-Valkas centrālajā laukumā, gan citās Valkas pilsētas teritorijās un ielās, gan arī Valkas novada pagastos. Vienu tirgus namiņu varēs izmantot vienlaicīgi vairāki tirgotāji, atkarībā no piedāvāto preču daudzveidības un apjoma. Vienota dizaina tirgus kioski nodrošinās Valkas novada teritorijā ražoto produktu atpazīstamību un izcelšanos pārējo produktu vidū. Projekta attiecināmās izmaksas ir 14 334,00 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 70 % no attiecināmajām izmaksām jeb 10 033,80 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 4 300,20 EUR.

 

Projekti tiek realizēti Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ietvaros.

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

E – pasts: jana[punkts]putnina[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.