30.06.2022
Aicina iesniegt “Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu vasaras nometņu” projektu pieteikumus

Valkas novada pašvaldība līdz 15. jūlija plkst. 12.00 aicina iesniegt “Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu vasaras nometņu” projektu pieteikumus.

 

Nometņu mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu valsts valodas apguvei un psihoemocionālajai labbūtībai, integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem un pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes gan latviešu valodas apguves nodarbībās, gan daudzveidīgās radošajās norisēs un aktivitātēs.

 

Nometņu mērķauditorija ir 1. līdz 12. klases skolēni, iekļaujot nometnēs 50% Ukrainas un 50% Latvijas skolēnu. Minimālais dalībnieku skaits vienā nometnē – 10 personas.

 

Nometnes jāīsteno šā gada skolēnu vasaras brīvlaikā.

 

Pieteikties nometņu īstenošanai var jebkura fiziska persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, vai juridiska persona, valsts vai pašvaldības iestāde.

 

Pretendentam konkursā iesniedzamie dokumenti jāiesniedz līdz 2022. gada 15. jūlijam plkst. 12:00 Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā, vai elektroniskā formātā parakstītu ar e-parakstu, nosūtot e-pastā: novads@valka.lv.

 

Nometnei jābūt reģistrētai bērnu nometņu datu bāzē www.nometnes.gov.lv, tā īstenojama, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, tai skaitā Ministru kabineta noteikumus, kas noteic bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtību, kā arī Ministru kabineta noteikumus, kas noteic kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādē un to organizētajos pasākumos, kā arī epidemioloģiskās drošības pasākumus saskaņā ar Veselības ministrijas saskaņotajām aktuālajām vadlīnijām piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem un 2021. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Var tikt organizētas gan dienas, gan diennakts nometnes iekštelpās un ārtelpās.

 

Tiek atbalstītas nometnes, kuru plānotais ilgums ir 6 līdz 10 dienas. Finansējums viena dalībnieka dalībai vienai dienai dienas nometnē ir līdz 20 eiro, viena dalībnieka dalībai vienai diennaktij diennakts nometnē – līdz 40 eiro. Viens nometņu organizētājs var īstenot vairākas nometnes.

 

NOLIKUMS

 

PIETEIKUMA FORMA

 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

 

 

Papildu informācija:

Projekta koordinatore Romina Meļņika
Tālrunis: 29472781
E-pasts:  romina.melnika@valka.lv

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.