01.11.2018
Aktualitātes projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta”

 

Darbi projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” pamazām tuvojas noslēgumam. Pabeigti asfaltēšanas darbi Kūru ielā, Poruka ielā, Merķeļa ielā, Ērģemes ielā un Strautu ielā. Savukārt Smilšu ielā, Ceriņu ielā un Domes bulvārī seguma atjaunošanas darbi turpinās. Tā kā pēdējās dienas laikapstākļi mūs nelutina, aicinām iedzīvotājus būt iecietīgiem, jo darbi var nenoritēt tik raiti kā plānots.

 

Tā kā vairākās ielās jau pabeigti asfaltēšanas darbi, aktuāls kļuvis jautājums par nobrauktuvēm. Informējam, ka nobrauktuves tiks izbūvētas pie tām mājām, pie kurām tās jau bija sākotnēji, pirms darbu sākšanas.

 

Atgādināsim, ka projekts tapis ar Kohēzijas fonda atbalstu un tā kopējās izmaksas sastāda EUR 1 167 065 (bez PVN). Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% sastāda EUR 560 363,40 (bez PVN), Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 98 887,66 (bez PVN) apmērā. Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tiek veikta centralizētās kanalizācijas tīklu izbūve EUR 659 251 (bez PVN) apmērā, ar Valkas novada domes līdzfinansējumu tiek izbūvētas centralizētās ūdensapgādes tīkli EUR 507 813,90 (bez PVN) apmērā.

Jautājumu gadījumu sazināties ar Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītāju Gundaru Avotiņu (26333453) vai Attīstības un plānošanas nodaļas, attīstības un projektu daļas projektu vadītāju Kristīni Juhņeviču (26128051).

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas

Projektu vadītāja

Kristīne Juhņeviča

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.