11.10.2016
Apstiprināts projekta iesniegums par tirgus laukuma un tradīciju salas labiekārtošanu Kārķos

Valkas novada dome ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts “Tirgus laukuma un tradīciju salas labiekārtošana” LEADER programmā, kuru plānots īstenot Kārķos.

 

Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība “No Salacas līdz Rūjai”.

 

Projekta mērķis ir veicināt kultūras, tūrisma, ekonomikas un mājražošanas attīstību Kārķu pagastā, Valkas novadā un visā biedrības “No Salacas līdz Rūjai” teritorijā. Projektu plānots īstenot līdz 2017. gada 30. jūnijam.

 

Projekta ietvaros ir paredzēts labiekārtot tirgus laukumu un tradīciju salu Kārķos. Plānotajās aktivitātēs ietilpst atjaunot publisko tualeti, sakārtot pagasta centrālo laukumu, izveidojot atpūtas zonu un bruģētu celiņu līdz publiskajai tualetei, labiekārtot Tradīciju salu, izbūvējot 2 tiltiņus, ugunskura vietu un soliņus. Sakārtojot centra laukumu, tiktu uzlabota vide pircējiem un pārdevējiem, atrisināts tualešu jautājums masu pasākumos un izveidots ceļa sākums uz Lustiņdruvas taku.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 45 771,88 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 41 194,69 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 4577,19 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.