15.12.2016
Apstiprināts projekts "Multifunkcionālā centra izveide" Kārķos

Valkas novada dome ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts “Multifunkcionālā centra izveide” LEADER programmā, kuru plānots īstenot Kārķos.

 

Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība “No Salacas līdz Rūjai”.

 

Projekta mērķis ir sekmēt iedzīvotāju izvēli, kā dzīves un darba vietu izvēlēties laukus, pilnveidojot sporta, atpūtas infrastruktūru un nodrošinot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespējas visām iedzīvotāju vecuma grupām. Nodrošināt centra ilgtspējīgu darbību ar regulāru iedzīvotāju apmeklējumu un noslodzi.

 

Projektu plānots realizēt Kārķos, bijušajā skolas internāta ēkā, un tajā ir paredzēts izveidot multifunkcionālu centru. Lai vietējos iedzīvotājus, īpaši, jauniešus motivētu palikt Kārķos un izmantot savu brīvo laiku lietderīgi. Multifunkcionālo centru plānots izveidot visām paaudzēm, un centrs kļūs par brīvā laika bāzi sportistiem un saturīga brīvā laika pavadītājiem, kā arī tūristiem. Galvenās plānotās projekta aktivitātes sporta inventāra, mēbeļu un elektropreču iegāde.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 10002,70 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 9002,43 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 1000,27 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Projekta vadītājs: Toms Simtiņš

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.