04.09.2020
Noslēdzies projekts “Iepazīsti novadu kopā ar bibliotēku”

 

2020. gada 28. augustā noslēdzās biedrības “Valkas attīstībai” apstiprinātais projekts “Iepazīsti novadu kopā ar bibliotēku”.

 

Projekta mērķis ir pilnveidot Valkas novada bērnu saturīga laika pavadīšanas iespēju vasarā ar nodarbību cikla “Iepazīsti novadu kopā ar bibliotēku” piedāvājumu (piecas nodarbības piecās dienās ar darbošanos bibliotēkā, izmantojot tur pieejamo informāciju, un tad došanos pastaigā/ izbraukumā reālā vidē).

 

Projekta gaitā tika izzināta Valkas novada un konkrētā pagasta kultūrvēsture, tika iepazīts aktuālais, interesantais un vērtīgais mūsdienās. Dalībniekos tika veicināta izpratne par vienu no prioritārajiem bibliotēkas darba virzieniem – novadpētniecība. Bērniem bija iespēja  ieraudzīt, ko publiskā bibliotēka vāc un uzkrāj savā novadpētniecības krājumā, piemēram, publicēto informāciju, dažādus dokumentus par savu novadu un pagastu. Nodarbībās spēļu veidā tika noskaidrotas un pilnveidotas bērnu zināšanas par apmeklēto vietu, pagastu vai ar to saistīto objektu Valkas novadā. Nodarbību praktiskās daļas ietvaros tika izpētīta bibliotēkā iepazītā vieta, objekts, īpaša personība un uzņēmums.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1101,25 EUR, Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb 991,25 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 110.00 EUR.

 

Projekts tiek realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" rīcības 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Inga Aleksejeva

Attīstības un projektu daļa, Projektu vadītāja

64722236,26128051

inga.aleksejeva@valka.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.