31.08.2016
Atjaunots segums nobrauktuvei uz Lugažu staciju

Nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju atjaunošana tiek veikta Valkas novada domes ieviestā Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa projekta Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā”, projekta iesnieguma numurs  3.3.1.0/16/I/002 ietvaros.

 

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu ielu pārbūvē un atjaunošanā. Veikt nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju atjaunošanu ir svarīgi, jo 2015.gadā tās pieguļošajā teritorijā darbu uzsāka autoserviss “Ligumss”, kā arī šo ceļu iedzīvotāji izmanto nokļūšanai uz Lugažu dzelzceļa staciju. 

 

Par nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju atjaunošanu un ietves izbūvi Valkas pilsētā Valkas novada dome ir noslēgusi līgumu ar SIA “8 CBR”. Projekta ietvaros tiek atjaunota ceļa daļa, ietve tiek izbūvēta par Valkas novada domes budžeta līdzekļiem.

 

Par būvdarbu būvuzraudzību noslēgts līgums ar Andri Rozīti sertifikāta Nr. 20 – 563.

 

Nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju atjaunošanas plānotās attiecināmās projekta izmaksas – EUR 27649,48.

 

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 619747,98, attiecināmo izmaksu summa ir EUR 608156.93, tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir 85 % vai EUR 516933.39. 4,5% vai EUR 27367.06 tiks pieprasīta Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām, bet līdzfinansējumu EUR 75447.53 nodrošinās valkas novada dome.

 

Būvdarbus plānots veikt laikā 2016.gada jūlija  līdz septembrim.

 

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas

Nodaļas vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.