05.02.2019
Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu

 

 

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

 

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - 2019. gada 4. marts – 2019. gada 4. aprīlis

Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:

Mērķis 1 Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai

Rīcība 1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū – paredzētais finansējums – 372 802,39 EUR

 

Mērķis 2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana

Rīcība 2.1. Vides sakārtošana – paredzētais finansējums – 150 000 EUR

Rīcība 2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana – paredzētais finansējums – 150 000 EUR

Rīcība 2.3. Kultūras un tradīciju kopšana – paredzētais finansējums – 53 286,66  EUR

 

Adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju:

Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” birojs

Valkas ielā 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730

 

 

Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī biedrības mājas lapā www.zgauja.lv , kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

Projekta iesniegumus var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). 

 

PAR PROJEKTU

 

Kontaktinformācija:

Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre

Tālrunis – 29219477, 29163859, e-pasts: ziemelgauja@gmail.com

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.