02.12.2019
Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

 

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - 2020. gada 6. janvāris – 2020. gada 6. februāris

 

Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:

Mērķis 1               Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai

Rīcība 1.1.       Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū – paredzētais finansējums – 187 484,60 EUR

 

Mērķis 2               Kvalitatīvas dzīves vides veidošana

Rīcība 2.2.       Saturīga brīvā laika pavadīšana – paredzētais finansējums – 23 488,71 EUR

 

Adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju:

  • Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” birojs
  • Valkas ielā 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730
  • Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī biedrības mājas lapā www.zgauja.lv , kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

 

Projekta iesniegumus var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).  

 

Kontaktinformācija:

Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre

Tālrunis – 29219477, 29163859, e-pasts: ziemelgauja@gmail.com

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.