11.10.2021
Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu

 

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

 

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks:   2021. gada 15. novembris – 2021. gada 15. decembris

Sludinājuma kopsumma – 566 175,29 EUR

 

Sludinājuma pilnā versija

 

Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:

 

Mērķis 1               Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai

Rīcība 1.1.       Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū – paredzētais publiskais finansējums – 324 624,16 EUR

 

Mērķis 2               Kvalitatīvas dzīves vides veidošana

Rīcība 2.1.            Vides sakārtošana – paredzētais publiskais finansējums – 241 551,13 EUR

 

Adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju:

Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” birojs

Valkas ielā 16, Strenči, Valmieras novads, LV-4730

 

Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī biedrības mājas lapā www.zgauja.lv , kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

 

Projekta iesniegumus var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).  

 

Kontaktinformācija:

Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre

Tālrunis – 29219477, 29163859, e-pasts: ziemelgauja@gmail.com

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.