02.10.2020
Biedrības “Medību klubs EZERKALNI” projekts tuvojas nobeigumam

Biedrība “Medību klubs EZERKALNI” projekta “Medību kluba biedru šaušanas prasmju pilnveidošana” (Nr. 20-09-AL12-A019.2202-000006) ietvaros ir jau iegādājusies šaušanas stendu ar kustīgo mērķi. Tagad ir iegādāts arī pneimatiskais ierocis. Pneimatiskā ieroča kalibrs ir 4.5 mm, un tas darbojas ar PCP sistēmu. Atliek vēl sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un iesniegt maksājuma pieprasījumu, tad projekts būs veiksmīgi īstenots. Projekta īstenošanas gala termiņš ir līdz 2020. gada 31. decembrim, taču plānots, ka projekts tiks īstenots jau oktobra mēnesī.

 

Projekts tiek realizēts Ērģemes pag., “Omuļi”. Projekta ietvaros plānots iegādāties vienu šaušanas stendu ar kustīgo mērķi un vienu pneimatisko ieroci, mednieku treniņprocesa vajadzībām. Iegādātais inventārs būs pieejams arī sacensību un treniņu organizēšanai Valkas novada domes šautuvē (varēs izmantot skolnieki, Valsts un pašvaldību policija, robežsardze, zemessardze, mednieki un dažādu sacensību dalībnieki). Ar Valkas novada domes šautuvi ir parakstīts nodomu protokols par sadarbību nākotnē.

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1691,58 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 1522,42 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 169,16 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Informāciju sagatavoja: medību klubs “Ezerkalni”

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.