12.07.2013
„Radošās vasaras nodarbības” Valkas novada pagastu pamatskolās

Jūnija mēnesī Valkas novada Ērģemes, Kārķu, Ozolu un Vijciema pamatskolās projekta „Mācāmies, strādājam un dzīvojam kopā” ietvaros tika īstenotas pieredzes apmaiņas „Radošās vasaras nodarbības”. 7. jūnijā visi projekta dalībnieki pulcējās Kārķu pamatskolā, 10. jūnijā – Vijciema pamatskolā,12. jūnijā Ozolu pamatskolā un 20. jūnijā Ērģemes pamatskolā.

 

Informācija par pieredzes apmaiņās notikušajām aktivitātēm, gūtajiem iespaidiem un fotogrāfijas ievietotas Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” mājas lapā www.parmainuskolas.lv:

 

Liels paldies skolu direktorēm un visiem projektā iesaistītajiem! Projekta aktivitātes tiks atsāktas septembra mēnesī, kad turpināsies gan praktiskās apmācības „Latviskās dzīvesziņas”, gan tematiskie pasākumi „Gadskārtas”.

 

„Radošās vasaras nodarbības” Valkas pagastu pamatskolās tiek īstenoti Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss” projekta „Mācāmies, strādājam un dzīvojam kopā” ietvaros. Projektu finansē Atvērtās sabiedrības fondi (Open Society Foundations), un tā ieviešanu atbalsta Sorosa fonds – Latvija. Plašāka informācija par Sorosa fonda – Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā www.sfl.lv.  

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas

Projektu vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

Tālr.: 64722250

E – pasts: jana[punkts]putnina[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.