09.11.2020
Eiropas Vietējās solidaritātes dienas aktivitātes Valkas novadā

 

Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Latvijā notiek jau piekto reizi, un šogad piecas pašvaldības – Apes, Kuldīgas, Skrundas, Preiļu un Valkas novadi, - sadarbībā ar pašvaldībām no Austrumu partnerības valstīm īstenos dažādas attīstības sadarbības un izglītības aktivitātes no 14. līdz 29. novembrim.

 

Eiropas Vietējās solidaritātes dienās Eiropā šogad iesaistījušās pašvaldības no Albānijas, Beļģijas, Francijas, Itālijas, Latvijas, Nīderlandes un Spānijas. Šo dienu mērķis ir veicināt pašvaldību iesaisti globālās solidaritātes un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā un atbalstīt Eiropas demokrātiskās vērtības – dažādību un solidaritāti. Kā teikts Eiropas vietējās solidaritātes dienu hartā, pašvaldībām Eiropā ir galvenā loma ilgtspējīgas vietējās attīstības veicināšanā gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

 

Aktivitātes tiek īstenotas Latvijas Pašvaldību savienības realizētā Eiropas Komisijas līdzfinansētā projekta  “Strādāt kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” ietvaros. Eiropas vietējās solidaritātes dienu pasākumus finansiāli atbalsta arī Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

 

Valkas novada dome iesniedza projekta pieteikumu Latvijas Pašvaldību savienības izsludinātajā konkursā attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošanai ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām 14.-29.11.2020. Eiropas Vietējās solidaritātes dienu ietvaros un pieteikums tika atbalstīts. Konkursā varēja piedalīties pašvaldības, kurām ir sadarbības partneri kādā no trim Austrumu partnerības valstīm: Gruzijā, Moldovā vai Ukrainā.

 

Valkas novada domei no 2015 gada ir sadarbība ar Kutaisi pašvaldību, Gruzijā. Sadarbības līgums tika parakstīts 2016.gada 3.maijā par sadarbību lauksaimniecības, pārtikas ražošanas, infrastruktūras, investīciju, tūrisma un kultūras veicināšanai un attīstības jomā. Jau ir notikušas četras savstarpējas pašvaldību vadītāju, deputātu, no Gruzijas puses arī uzņēmēju pieredzes apmaiņas vizītes Valkā un Kutaisi.

 

Par cik šogad situācija ar Covid -19  neatļauj klātienes vizītes, projekta aktivitātes ir plānotas organizēt attālināti, tas ir,  Valkas mūzikas skolas audzēkņi ir uzsākuši  gruzīnu dziesmiņas apguvi un Kutaisi bērnu folkloras kopa mācās latviešu tautas dziesmu  “Teici, teici, valodiņa”. Līdz novembra beigām ir plānots veikt dziesmu ierakstus.   

 

Visi projektā iesaistītie dalībnieki saņemts skaistus T-krekliņus ar uzdrukātiem līdzfinansētāju logo (Eiropas Savienības un Platforma logo) un Valkas un Kutaisi ģerboņiem.

 

Plašāku informāciju par Eiropas Vietējās solidaritātes dienām var atrast mājaslapā: https://localsolidaritydays.eu/

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas

nodaļas vadītāja

t.26463408

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.