30.06.2021
Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanas un restaurācijas darbi pabeigti

 

 

Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros plānotie Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanas un restaurācijas darbi ir pabeigti.  Būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA “Konvents”, būvdarbus - SIA “WARSS+”.

 

Ir pabeigti šī projekta ietvaros plānotie būvdarbi, tas ir, izbūvēta jauna jumta konstrukcija un dakstiņu jumts, uzstādīts vējrādis, iebūvētas jaunas galvenās ieejas durvis, izbūvēta grīda 4.stāvā, strēlnieku kameras ar slēģiem, kā arī uzstādīta zibensaizsardzība, bet lai Ziemeļu tornis būtu atjaunots pilnībā, vēl ir jāveic 2. un 3.stāva atjaunošana, kā arī elektrības izbūve.

 

Vienošanās par Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” (Nr. 5.5.1.0/17/I004) īstenošanu, kas paredz atjaunot deviņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus septiņu pašvaldību administratīvajās teritorijās, starp Siguldas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta 2018.gada 5.martā.  Valkas novada dome, Cēsu, Amatas, Pārgaujas novadu pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldība, Rubenes Evaņģēliski luteriskā draudze, Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze un Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze ir Siguldas novada pašvaldības partneris projekta īstenošanā. Projekta ietvaros paredzēts ieguldījums deviņos valsts nozīmes kultūras mantojuma objektos, saglabājot un atjaunojot to vērtības, kā arī paaugstinot to pieejamību sabiedrībai un radot jaunus, mūsdienīgus pakalpojumus.

 

Projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” kopējās izmaksas plānotas 12158943 EUR apmērā, no kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 582441 EUR. Valkas novada domes projekta budžets ir 224 225.82 EUR, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas ir 117647,06 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 100000 EUR.

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas nodaļas

vadītāja

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.