11.08.2022
Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu tornī turpinās projekta mārketinga aktivitātes

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti

 

Ērģemes pilsdrupas kopā ar citiem 66 dabas un kultūras mantojuma objektiem, ir viens no apskates objektiem projektā “Atrastā Latvija”. Projekta laikā izveidotajā tīmekļa vietnē https://www.atrastalatvija.lv/ ir pieejama informācija par katru objektu. Kartē tie ir sagrupēti septiņos maršrutos - “Baltijas ceļš”, “Gaismas ceļš”, “Daugavas ceļš”, “Jēkaba ceļš”, “Māras ceļš”, “Līvu ceļš”.

 

Ērģemes pilsdrupas ir viens no “Baltijas ceļa” maršruta objektiem un sadarbībā ar Valkas novadpētniecības muzeju un Valkas novada vides un dizaina reklāmas speciālisti Madaru Salmu, ir izveidota neliela ekspozīcija ar fotogrāfijām no Baltijas ceļa un tā ir izstādīta Ērģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa restaurētajā 4.stāvā.  1989. gada 23. augusta vakarā Baltijas ceļā stājās vairāki simti tūkstoši latviešu, lai, sadodoties rokās ar igauņiem un lietuviešiem, visai pasaulei parādītu savu gribu būt brīviem. Šajā pasākumā piedalījās daudzi mūsu iedzīvotāji.

 

Ērģemes pilsdrupas ir viens no objektiem par kuru informācija ir iekļauta grāmatā “Atrastā Latvija”, kas tika izdota un finansēta no Kultūras ministrijas Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projekta finanšu līdzekļiem. Grāmata ir apskatāma Valkas tūrisma informācijas birojā un visās novada bibliotēkās, kā arī elektroniskā formātā: https://www.atrastalatvija.lv/gramata-atrasta-latvija/

 

Kā jau esam informējuši iepriekš, jau pagājušajā gadā tika pabeigti Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros plānotie Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanas un restaurācijas darbi, tas ir, izbūvēta jauna jumta konstrukcija un dakstiņu jumts, uzstādīts vējrādis, iebūvētas jaunas galvenās ieejas durvis, izbūvēta grīda 4.stāvā, strēlnieku kameras ar slēģiem, kā arī uzstādīta zibensaizsardzība, bet lai Ziemeļu tornis būtu atjaunots pilnībā, vēl ir jāveic 2. un 3.stāva atjaunošana, kā arī elektrības izbūve.

 

Ērģemes pils ir vienmēr atvērta apmeklētājiem, bet Ziemeļu tornī var ieiet, tikai apmeklējumu piesakot.

 

 

Vienošanās par Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” (Nr. 5.5.1.0/17/I004) īstenošanu, kas paredz atjaunot deviņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus septiņu pašvaldību administratīvajās teritorijās, starp Siguldas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta 2018.gada 5.martā.  Valkas novada dome, Cēsu, Amatas, Pārgaujas novadu pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldība, Rubenes Evaņģēliski luteriskā draudze, Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze un Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze ir Siguldas novada pašvaldības partneris projekta īstenošanā. Projekta ietvaros paredzēts ieguldījums deviņos valsts nozīmes kultūras mantojuma objektos, saglabājot un atjaunojot to vērtības, kā arī paaugstinot to pieejamību sabiedrībai un radot jaunus, mūsdienīgus pakalpojumus.

 

 

Projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” Valkas novada pašvaldības projekta budžets ir 224 225.82 EUR, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas ir 117647,06 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 100000 EUR.

 

Foto: Madara Salma

 

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Smane,

Attīstības un projektu daļas vadītāja – nodaļas vadītāja vietniece

Mob. tālr.: 26463408

Tālr.: 64707478

e-pasts: gunta.smane@valka.lv

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.