09.07.2020
Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā (Ausekļa ielas atjaunošana)

 

2020. gada 2. jūlijā Valkas novada dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos Nr. 3.3.1.0/20/I/005 par Eiropas Savienības fonda projekta “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā” īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Valkas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām. Projekta ietvaros paredzēts atjaunot Ausekļa ielas, posmā no Rūjienas ielas līdz Ausekļa 56, Valkā segumu. Projekta īstenošanas laiks no 2020. gada 2. jūlija līdz 2021. gada 1. aprīlim.

 

Iepirkuma procedūras rezultātā noskaidrots, ka Ausekļa ielas atjaunošanas būvdarbus veiks uzņēmums SIA “Limbažu ceļi”, reģ. Nr. 46603000113 (kopējā līgumcena bez PVN 67 930,00 EUR) un būvdarbu būvuzraudzību IK A.Rozītis, reģ. Nr. 44102038186 (kopējā līgumcena bez PVN 800,00 EUR). Būvprojektu izstrādātājs SIA “Ceļu komforts”, reģ. Nr. 44103040845, (kopējā līgumcena bez PVN 4 637,43 EUR).   

 

Projekts tiek īstenots 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 2.atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros. Kopējās izmaksas 88 774,59 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 75 408,49 EUR. 64 097,22 EUR ir ERAF finansējums, 3 393,38 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 21 283,99 EUR.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

Tālr.: 64722250

e-pasts: jana.putnina@valka.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.