18.12.2018
Ierīkotas telpas Vietējās amatniecības centram Vijciemā

Vijciema pamatskolas internātā izremontētas divas telpas, kurās plānots ierīkot Vietējās amatniecības centru. Remontdarbus veica SIA “Valkas Būvnieks”.

 

Lai Vijciema amatniecības centrs varētu pilnvērtīgi darboties, līdz 2019. gada marta mēnesim plānots iegādāties inventāru amatniecības centra aktivitāšu nodrošināšanai: galdus (4 gab.), plauktus (2 gab.), virtuves mēbeļu komplektu, overloku, adāmmašīnu, adāmmašīnas piederumus, šujmašīnu un manekenu.

 

Projekta “Vietējā amatniecības centra izveide Vijciemā” mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības iespēju dažādošana Vijciema pagastā, izveidojot Vietējās amatniecības centru, lai pagasta iedzīvotāji varētu nodarboties ar dažādiem daiļamatniecības un mājsaimniecības veidiem, pilnveidot zināšanas un popularizēt vietējo iedzīvotāju radošās aktivitātes un radītos izstrādājumus. Projekta attiecināmās izmaksas 12 188,36 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 10 969,53 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 1 218,83 EUR.

 

Projekts tiek realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

E – pasts: jana.putnina@valka.lv

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.