22.06.2022
Ieviestas pēdējās projekta “No Hobija uz Biznesu” aktivitātes

 

Šī gada jūnija mēnesī noslēdzas projekta “No hobija uz biznesu” ieviešana. Ne viss izdevās kā bija sākotnēji plānots, sākotnēji Covid -19 ierobežojumu dēļ un pēc tam Ukrainas karš. Latvijas partneru plānotās aktivitātes tika ieviestas, bet ar Krievijas partneriem sadarbība tika izbeigta.

 

Projekta mērķis ir aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos. Šogad Valkas novada pašvaldība kopīgi ar projekta partneriem Smiltenes, Balvu, Ludzas novadu un Eiroreģiona Latvijas sekciju turpināja projekta aktivitāšu ieviešanu.

 

Valkas novadam papildus jau projekta ietvaros iegādātajām 5 tirgus saliekamajām nojumēm un tirgus namiņam, šogad tika iegādātas 4 saliekamās nojumes un 5 saliekamie galdi, kuri tiks izmantoti arī turpmāk tirdziņu organizēšanai.

 

Valkas novada mājražotāji un amatnieki maija mēnesī piedalījās tirdzniecības misijā un kontaktbiržā, kas notika Ludzas novadā un tirdziņā Kārsavā.

 

Ikvienam uzņēmējam un mājražotājam ir svarīgi nopelnīt ne tikai iztikai, bet arī vairāk. Būt tuvāk pircējam – tas ir būtisks priekšnoteikums veiksmīgam biznesam,  9. jūnijā Valkas novada mazie uzņēmēji un mājražotāji piedalījās seminārā Pārdošanas nianses: klientu uztvere un produkta pasniegšana”, kas notika Ludzā un ko vadīja lektors un biznesa treneris Gatis Ulinskis, kura pēdējo 15 gadu pieredze saistīta ar dažādu nozaru uzņēmumu konsultācijām un treniņiem, attīstot vadītāju prasmes gan operatīvajā vadībā – rezultāta sasniegšanā (piem. pārdošana), gan stratēģiskajā vadībā, stratēģiju uzbūvē, maiņā un realizācijā/ieviešanā. Kā darbojas cilvēku uztvere un kā tā atšķiras? Kā padarīt pievilcīgu produktu atšķirīgiem cilvēkiem? Klientu uztvere no smadzeņu bio-struktūras viedokļa – uz šiem un citiem jautājumiem tika gūtas atbildes semināra laikā. Pasākums pulcēja vairāk nekā 30 mājražotājus un uzņēmējus no Ludzas, Valkas, Smiltenes un Balvu novadiem un dalībnieki ņēma aktīvo dalību diskusijā.

 

10.jūnijā mūsu mazie uzņēmēji piedalījās seminārā  - diskusijā Regovas dzirnavās un pēc tam dalībniekiem bija iespēja iepazīt vairākus Balvu novada mājražotājus un pasākuma noslēgumā apmeklēt Zemnieku saimniecību “Kotiņi”, kas ir viena no lielākajām graudaugu sēklu ražotājām Latvijā. Balvu novada pašvaldības pēdējais noorganizētais pasākums projekta ietvaros, tieši sasaucās ar projekta mērķi un nosaukumu “No Hobija uz biznesu”!

 

Veiksmi vēlot visiem mūsu novada mazajiem uzņēmējiem, mājražotājiem un amatniekiem,

 

Gunta Smane

Projekta vadītāja, Attīstības un projektu daļas vadītāja, nodaļas vadītāja vietniece

t.26463408

gunta.smane@valka.lv

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Valkas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.