05.10.2016
Informatīvo norāžu staba “Čiekurs” uzstādīšana Vijciemā

Valkas novada dome ir saņēmusi informāciju par Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projekta iesniegumu “Informatīvo norāžu staba uzstādīšana Vijciemā”, kuru izstrādāja Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar Vijciema pagasta pārvaldi. 

 

Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA".

 

Projekts “Informatīvo norāžu staba uzstādīšana Vijciemā” tiks īstenots laikā no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 30. jūnijam.

 

Projekta ietvaros tiks uzstādīts pirmais informatīvais norāžu stabs "Čiekurs" vienota Vijciema tēla veidošanai un tūrisma pakalpojuma uzlabošanai Valkas novadā, un visā AAA “Ziemeļgauja” teritorijā.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3600 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 3240 EUR vai 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums - 360 EUR vai 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Lai noslēgtu līgumu par darbu veikšanu, tiks izstrādāts Paskaidrojuma raksts saskaņošanai Valkas novada būvvaldē un pēc tam tiks veikta cenu aptauja par Informatīvā norāžu staba “Čiekurs” izgatavošanu un uzstādīšanu.

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Aksana Markoviča

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.