13.09.2018
Ir pabeigta Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve

 

 

 

 

31.08.2018 tika pabeigti projektā “Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve” (Nr.17-09-A00702-000038) plānotie būvdarbi.

 

Projekta ietvaros tika pārbūvēti sekojoši grantsceļi: "Pedele - Ķeizarpurvs" - 1,34 km, "Tūži - Stimperi" - 2,06 km, "Arnieki - Meiši" - 1,3 km, "Priedītes - Vīciepi" - 0,103 km un "Akmentiņi - Liepkalni" - 0,45 km.

 

Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir EUR 591958.69, tai skaitā attiecināmās izmaksas - EUR 579208.45, no kurām ELFLA līdzfinansējums - EUR 521287.60 vai 90 % no attiecināmām izmaksām.

 

Ceļu pārbūvi veica SIA “Valkas meliorācija”, autoruzraudzību  -  SIA “Ceļu komforts” un būvuzraudzību – SIA “VIATESTI”.

 

Kopējais Valkas novadam paredzētais ELFLA finansējums pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros ir 0.97 miljoni EUR. Šī pasākuma ietvaros Valkas novada dome drīzumā iesniegs otru projekta iesniegumu, kura ietvaros plānota grantsceļu pārbūve sekojošiem ceļa posmiem: Mierkalns-Būdas (Zvārtavas pagasts),  Žūri – Skripsti – Sūbri (Vijciema pagasts), Sprīdīši – Roņi (Valkas pagasts) un Liepiņas – Dzelzītes (Ērģemes pagasts).

 

Grantsceļu atjaunošana tika veikta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  pasākums "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros un ir līdzfinansēta no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Programmas mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai Valkas novada pagastu teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

 

 

Infromāciju sagatavoja:

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas nodaļas

Vadītāja

Mob. tālr.: 26463408

Tālr.: 64707478

e-pasts: gunta[punkts]smane[uz]valka[punkts]lv

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.