29.08.2018
Ir uzsākti būvniecības darbi projektam “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas pagastā”

 

 

Valkas novada dome īsteno projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas pagastā” (Nr. 17-09-A00403-000185). Projekta ietvaros notiek pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK kods 632881:02, pik.01/90-16/30 izbūve un būvuzraudzība. Izbūvējamā meliorācijas sistēma atrodas Valkas pagastā “Ķeizarpurvs - Pedele”. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 30. novembrim.

 

Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru lauksaimniecības attīstībai, meža ražības, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes paaugstināšanai, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas palielināšanai.

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 89 728,11 EUR, kopējās attiecināmās izmaksas ir 74 651,94 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 67 186,74 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 7465,19 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām. Neattiecināmās izmaksas ir 15 076,17 EUR.

 

 

Projekta vadītājs: Toms Simtiņš

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.