21.01.2020
Īstenots biedrības “Radošā grupa “Lugaži”” projekts par aušanas aprīkojuma iegādi

2019. gada nogalē tika pabeigta Lauku atbalsts dienesta projekta “Aušanas aprīkojuma iegāde Valkas BJC bērnu aušanas pulciņam un Valkas rokdarbnieču kopai “Vijums”” (Nr.19-09-AL12-A019.2202-000001) īstenošana. Projekta ietvaros tika iegādāts aušanas aprīkojums Valkas novada Bērnu un jauniešu interešu centra “Mice” aušanas pulciņam un Valkas rokdarbnieču kopai “Vijums”.

 

Projekta ietvaros ir iegādātas jaunas 2 m stelles lielo audumu (segu, lielo lakatu, brunču) aušanai, desmit aušanas atspoles, riekums audekla uzvilkšanai. Iegādāti arī velku koki, kas dos iespēju mācīties, kā sagatavot audeklu aušanai. Ar somu firmas “Toika” ražotajām nītīm un 2 dažāda biezuma šķietiem pulciņa dalībnieki varēs aust gan vilnas, gan linu audumus. Kā jau iesācējiem arī aušanas pulciņa dalībniecēm bija nepieciešami palīglīdzekļi, lai aužot saglabātu auduma platumu un līdzenas malas. Šim nolūkam iegādāti 3 dažāda izmēra platumturi. Ar iegādāto poliestera auku ar stiprinājumiem (auklas savienojuma enkuriem) var precīzi pat līdz vienam cm nolīdzināt visu steļļu aprīkojumu sasaisti. Bērnu aušanas pulciņa darbības laikā (nu jau 20 mācību gadus) regulāri tiek rīkotas pašu darināto darbu izstādes gan pulciņa telpās, gan ārpus tām. Tādēļ tika iegādāti viegla koka rombveida divu izmēru desmit pleciņi – pakaramie.

 

Valkas rokdarbnieču kopa “Vijums” darbojas kopš 2017. gada oktobra. Darbu rokdarbnieces uzsāka ar devīzi “Savu tautas tērpu darinu pati”, veltītu mūsu Latvijas 100gadei. Nu jau noausti linu dvieļi, tautas tērpa brunči, izšūdināti krekli un aubes, noausti no rupjā lina pirts / masāžas dvieļi, u.tml. Savus skaistos darbus gan mazās, gan lielās audējas atrādījušas izstādēs Valkas pagasta “Lugažu muižā” un Vijciema pagasta kultūras namā. Pašlaik darbi izstādīti kaimiņu novada Jērcēnu pagastā. Ieplānota izstāde Valkas pilsētas bibliotēkā un dalība Vaidavā izstādē, kas veltīta Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem.

 

Projekta mērķis ir veicināt kultūras un vēstures vērtību saglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu, popularizēt latviskās amatprasmes aušanā, pilnveidot brīvā laika pavadīšanas un mūžizglītības iespējas Valkas novada bērniem, jauniešiem un citiem aušanas interesentiem. Projekta attiecināmās izmaksas ir 2621.80 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 2359.62 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 262.18 EUR.

 

Projekts tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

E – pasts: jana.putnina@valka.lv

 

 

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.