07.03.2018
Īstenots projekts “Tautas tērpu iegāde tautisko deju kolektīvam “Vendīgs”

Biedrības “Jauniešu klubs “Pēda”” apstiprinātajam projektam “Tautas tērpu iegāde tautisko deju kolektīvam “Vendīgs””  LEADER programmā ir noslēdzies. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA".

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis bija iegādāties trūkstošās tautas tērpu daļas Bērnu un jaunatnes interešu centra “Mice” tautisko deju kolektīvam “Vendīgs”, lai pilnveidotu bērnu un jauniešu kultūrizglītojošās aktivitātes, rosinātu interesi par tautas kultūras mantojumu un latviešu tautas tradīcijām un veicinātu latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību.

Projekta ietvaros iegādātas vīriešu tautiskās vestes, bikses, krekli, lakati ap kaklu, vīru jostas, meitu jostas, meitu kurpes, vīru kurpes, vīru zābaki.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3133,10 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 2819,79 EUR jeb 90% no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 313,31 EUR apmērā jeb 10% no attiecināmajām izmaksām.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.