14.03.2018
Īstenots projekts “Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim”

Biedrības “Atbalsts Valkai” apstiprinātajam projektam “Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim” LEADER programmā, ir uzsākti izstrādes darbi. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA".

 

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Projekta mērķis bija iegādāties trūkstošo tautas tērpa daļu Valkas novada sieviešu korim "Ziemeļstīga", lai pilnveidotu kultūrizglītojošās aktivitātes un saglabātu kultūras mantojumu un latviešu tautas tradīcijas, un veicinātu latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību.

Projekta ietvaros iegādāti 30 sieviešu tautiskie brunči.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2700,00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 2430,00 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 270,00 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.