30.10.2020
Īstenots projekts “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”

2020. g. oktobrī ir noslēdzies projekts “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”.

 

Projekta ietvaros iegādātas ergonomiskas mēbeles un moderni IKT risinājumi, kas arī ieviesti un aprīkoti kabinetos. 

 

Raiņa ielā, ir iegūta viena stāva pilna pabeigtība. Šajā ēkā tika veikta 5 mācību telpu rekonstrukcija/izveide, rezultātā iegūstot 4 mūsdienīgas telpas – multifunkcionālo klasi, ķīmijas kabinetu, teorijas klasi un IKT laboratoriju. Kopsummā projekta laikā Raiņa ielas korpusā ir iegādāti 20 mācību klašu mēbeļu komplekti. 4 mācību klašu komplekti nodrošināti ar IKT aprīkojumu.

 

Ausekļa ielā tika izveidotas 4 mācību klases – 3 multifunkcionālie kabineti un 1 mācību klase, kā arī atjaunots 1 sanitārais mezgls un gaitenis.  Kopsummā Ausekļa ielas korpusā ir iegādāti 8 mācību klašu mēbeļu komplekti. IKT aprīkojums iegādāts 4 mācību klašu komplektiem.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 2 638 484,86 EUR, no kurām 1 247 392 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas

Projektu vadītāja

Inga Aleksejeva

Tel.nr. 64722236

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.