31.10.2017
Iznākusi projekta LIFE LOCAL ADAPT otrā ziņu lapa

Valkas novada dome īsteno Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu LIFE LOCAL ADAPT jeb “Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā” (Integration of climate change adaption into the work of local authorities).

 

Iznākusi projekta otrā ziņu lapa angļu valodā. 

 

Otrajā ziņu lapā lielāks uzsvars likts uz projekta reģionu Stīrija (Styria), Austrijā, aprakstot projekta īstenošanas progresu, īstenotās darba grupas un aktivitātes karstuma viļņu ietekmes mazināšanai. Papildus sniegta informācija arī par projekta sanāksmi Grācā, Austrijā, kas norisinājās šī gada jūnijā, ar klimata jautājumiem saistītām starptautiskām konferencēm un plānotajām aktivitātēm 2018.gadā.

 

Valkas novada dome ir viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija). Projekta kopējās izmaksas ir 51 210 EUR, t.sk., LIFE programmas finansējums 30 270 EUR un valsts budžeta finansējums 16 400 EUR.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Jana Putniņa

   

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.