31.03.2017
Iznākusi projekta "Life local adapt" pirmā ziņu lapa

Valkas novada dome īsteno Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu LIFE LOCAL ADAPT jeb “Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā” (Integration of climate change adaption into the work of local authorities).

 

Iznākusi projekta pirmā ziņu lapa angļu valodā.

 

Projekta mērķi ir jautājumu, kas saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, integrēšana vietējo pašvaldību administratīvajā darbībā, pašvaldību zināšanu par pielāgošanās klimata pārmaiņām jautājumiem paaugstināšana un datu pieejamības un informācijas par klimata pārmaiņu ietekmi paaugstināšana. Projekta uzdevums ir veicināt Eiropas Savienības Pielāgošanās stratēģijas virsmērķa sasniegšanu un klimata pārmaiņu pielāgošanās politikas izstrādi un īstenošanu, dot ieguldījumu pret klimata pārmaiņām noturīgas Eiropas veidošanā un atbalstīt efektīvākas klimata pārvaldības realizēšanu, izstrādājot un ieviešot Valkas novada pašvaldības vietējo pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju un demonstrējot klimata pārmaiņu pielāgošanās pārvaldības pieejas un risinājumus reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

 

Valkas novada dome ir viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija). Projekta kopējās izmaksas ir 51 210 EUR, t.sk., LIFE programmas finansējums 30 270 EUR un valsts budžeta finansējums 16 400 EUR.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Jana Putniņa

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.