28.04.2017
Labiekārtots rotaļu laukums 5-12 gadu vecuma bērniem

Biedrības “Atbalsts Valkas ģimenēm” apstiprinātajam projektam “Bērnu rotaļu laukuma 5 – 12 gadu vecuma bērniem izveide” LEADER programmā, būvniecības darbi ir pabeigti un uzstādīta rotaļu konstrukcija. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA". 

 

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Projekta mērķis ir pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem, labiekārtojot komfortablu, drošu, atraktīvu un ergonomisku bērnu rotaļu laukumu Valkā, Ausekļa ielā 44. 

 

Projekta ietvaros ir labiekārtots un papildināts bērnu rotaļu laukums, nodrošinot iespēju spēlēties un aktīvi pavadīt brīvo laiku arī 5-12 gadu vecuma bērniem.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 19999,98 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 17999,98 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 2000 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

biedrība “Atbalsts Valkas ģimenēm”

Ir pabeigti būvniecības darbi un uzstādīta rotaļu konstrukcija projektam “Bērnu rotaļu laukuma 5 – 12 gadu vecuma bērniem izveide” (A.Markoviča)
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.