31.10.2016
Labiekārtots rotaļu laukums Vijciemā

 Vijciema pagastā LEADER projekta “Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā” ietvaros ir uzstādīta tīkla - piramīda, tas ir, ir labiekārtots 2013.gadā ierīkotais rotaļu laukums. Rotaļu laukuma labiekārtošanas mērķis bija rosināt Vijciema pagasta bērnus aktīvam dzīvesveidam un radīt pievilcīgu vietu ģimenēm ar bērniem.

 

Tīkla – piramīdas piegādi un uzstādīšanu veica SIA “KSIL”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 5024 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 4521,60 EUR vai 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums - 502,40 EUR vai 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Projektu apstiprināšanai tika virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA".

 

 

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas

nodaļas vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.