23.09.2020
LAD apstiprina arī otru Lustiņdruvas projektu

 

Valkas novada dome ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts “Lustiņdruvas meža matemātika un astronomija”, (Nr. 20-09-AL29-A019.2201-000001) LEADER programmā, kuru plānots īstenot Kārķos. Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība “No Salacas līdz Rūjai”.

 

Projekta mērķis ir sniegt aktīvas, interesantas, kvalitatīvas, dabas izzinošas un izglītojošas atpūtas iespējas vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem Valkas novadā un visā biedrības “No Salacas līdz Rūjai” teritorijā. Sekmēt iedzīvotāju izvēli kā dzīves un darba vietu izvēlēties laukus, veicināt iedzīvotāju atgriešanos Kārķu pagastā un neaizplūšanu uz novadu centriem.

 

Projekta teritorijā plānots aktualizēt abas Lustiņdruvas takas kartes, jo pēdējo 5 gadu laikā ir izveidoti daudzi jauni objekti, un kartes vairs neatbilst objektīvai situācijai dabā. Papildus plānots uzstādīt 6 jaunus vides objektus (Meža lineāls, meža kalkulators, meža tālskatis un 3 ģeometriskās mēbeles), kas ļaus aizraujošā veidā apgūt, atcerēties un atsvaidzināt matemātikas zināšanas. Tiks uzstādīti arī 3 informācijas stendi, kur būs īss apraksts kā rīkoties ar vides objektiem. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 4957,00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 4461,30 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 495,70 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Zemsliekšņa iepirkuma procedūras ceļā tika noskaidrots uzņēmums, kas veiks projekta ietvaros plānoto aktivitāšu izpildi - SIA “SS-BŪVE”. Tuvākajā laikā ar uzņēmumu tiks noslēgts līgums. Projektu plānots īstenot līdz 2021. gada 6. maijam.

 

 

Projekta vadītājs: Toms Simtiņš

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.