24.01.2018
LAD apstiprina biedrības “Jauniešu klubs “Pēda”” projekta iesniegumu

 

Biedrība “Jauniešu klubs “Pēda”” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Tautas tērpu iegāde tautisko deju kolektīvam “Vendīgs”” LEADER programmā. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA"

 

Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Projekts tiks īstenots no 2017. gada 14. jūlija līdz 2018. gada 30. martam. Projekta mērķis ir iegādāties trūkstošās tautas tērpu daļas Bērnu un jaunatnes interešu centra “Mice” tautisko deju kolektīvam “Vendīgs”, lai pilnveidotu bērnu un jauniešu kultūrizglītojošās aktivitātes, rosinātu interesi par tautas kultūras mantojumu un latviešu tautas tradīcijām un veicinātu latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību.

 

Projekta ietvaros plānots iegādāties vīriešu tautiskās vestes, bikses, kreklus, lakatus ap kaklu, vīru jostas, meitu jostas, meitu kurpes, vīru kurpes, vīru zābakus.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3133,10 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 2819,79 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 313,31 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas

Projektu vadītāja

Inga Aleksejeva

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.