02.12.2021
LAD apstiprina projektu “Mežaudzes atjaunošana pēc vējgāzes zemes vienībā “Žurbi””

 

Valkas novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts “Mežaudzes atjaunošana pēc vējgāzes zemes vienībā “Žurbi””, (Nr. 21-09-A00804-000002). Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” ietvaros.

 

Projekta ietvaros paredzēts atjaunot Valkas novada pašvaldībai piederošo mežaudzi “Žurbi”, kura cietusi pēc vējgāzes. Kopējā mežaudzes platība, kuru skārusi vējgāze, sastāda 0.44 ha. Jaunā mežaudze tiks mākslīgi atjaunota ar kvalitatīvu priežu un egļu stādiem. Plānots izveidot nākotnes vējiem noturīgu priežu un egļu mežaudzi. Projekta ietvaros plānots arī šo mežaudzi kopt reizi gadā, trīs gadus.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 746,68 EUR, ELFLA finansējums ir 746,68 EUR, ja Valkas novada pašvaldība mežaudzes ierīkošanai nepārsniedz 1085,00 EUR izmaksas par 1 ha. Valkas novada pašvaldībai nav nepieciešams līdzfinansējums, taču ir jāveic priekšfinansēšana. Projektu plānots īstenot līdz 2024. gada 12. decembrim.

 

 

Projekta vadītājs: Toms Simtiņš

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.