03.10.2016
LAD apstiprina biedrības “Atbalsts Valkas ģimenēm” projekta iesniegumu

Biedrība “Atbalsts Valkas ģimenēm” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Bērnu rotaļu laukuma 5-12 gadu vecuma bērniem izveide” LEADER programmā. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA"

 

Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Projekts tiks īstenots no 2016. gada 3. oktobra līdz 2017. gada 31. maijam. Projekta mērķis ir pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem, labiekārtojot komfortablu, drošu, atraktīvu un ergonomisku bērnu rotaļu laukumu Valkā, Ausekļa ielā 44. 

 

Projekta ietvaros plānots labiekārtot un papildināt bērnu rotaļu laukumu, nodrošinot iespēju spēlēties un aktīvi pavadīt brīvo laiku arī 5-12 gadu vecuma bērniem. Projekta ietvaros plānots uzstādīt rotaļu kompleksu bērniem no 5 līdz 12 gadu vecumam.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 19999,98 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 17999,98 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 2000 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Informāciju sagatavoja Inga Aleksejeva

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.