03.10.2016
LAD apstiprina biedrības “Spriņģi” projekta iesniegumu

Biedrība “Spriņģi” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts Tautastērpu un karoga izgatavošana VPDK "Spriņģi"” LEADER programmā. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA"

 

Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Projekts tiks īstenots no 2016.gada 3.oktobra līdz 2017.gada 30.maijam. Projekta mērķis ir iegādāties Valkas novada tautas tērpu komplektu Valkas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam "Spriņģi", lai sekmētu tā māksliniecisko izaugsmi, veicinot kultūras dzīves attīstību un rosinātu interesi par latviešu tautas tradīcijām un veicinātu latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību.

 

Projekta ietvaros plānots iegādāties jaunus tautas tērpu komplektus pašdarbības kolektīvam. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 9525,32 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 8572,79 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 952,53 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Informāciju sagatavoja Inga Aleksejeva

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.