02.09.2016
LAD apstiprina biedrības “Turnava” projekta iesniegumu

Biedrība “Turnava” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Ērģemes pagasta sporta infrastruktūras labiekārtošana” LEADER programmā. 

 

Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Projekts tiks īstenots no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. martam. Projekta mērķis ir radīt iespēju Valkas novada Ērģemes pagasta iedzīvotājiem kvalitatīvi un aktīvi pavadīt brīvo laiku, pilnveidojot sporta infrastruktūru Ērģemes pagastā un dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas.

 

Projekta ietvaros plānots labiekārtot un sakārtot sporta infrastruktūru Ērģemes pagastā. Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes: izveidot skrejceļu un ieskrējiena zonu tāllēkšanai ar sintētisko sporta segumu, izveidot tāllēkšanas bedri, izlīdzināt futbola laukumu un uzstādīt divus soliņus ar atkritumu urnām.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 29969,53 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 26972,58 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 2996,95 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Lai noslēgtu līgumu par būvdarbu veikšanu, tiks veikta cenu aptauja.


Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.