28.02.2018
LAD apstiprina Kārķu iniciatīvas veicināšanas biedrība “Ugunspuķe” projekta iesniegumu

 

 

Kārķu iniciatīvas veicināšanas biedrība “Ugunspuķe” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Kārķu pagasta Dabas koncertzāles labiekārtošana” LEADER programmā.

 

Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” stratēģiskā mērķa Nr.2 Pieejama un pievilcīga teritorija 2.1. rīcības “Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība  "No Salacas līdz Rūjai". 

 

Projekts tiks īstenots no 2018. gada 8. februāra līdz 2018. gada 31. augustam. Projektu ietvaros plānots labiekārtot/uzlabot biedrībai piederošo koncertzāli Kārķu centrā. Projektā ir plānotas vairākas aktivitātes: uzstādīt transformējamas dekoratīvās sienas, kas pielāgotas koncertzāles unikālajam dizainam; veikt ārējo sienu apdari un uzstādīt notekūdeņu sistēmu; iegādāties saliekamos krēslus (30 gab.) un galdus (6 gab.) masu pasākumiem; izgatavot un koncertzāles teritorijā izvietot dekoratīvas puķu kastes (8 gab.), iegādāties portatīvu akustisko sistēmu ar mikrofoniem.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 8184,00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 7667,76 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 818,40 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Kārķu iniciatīvas veicināšanas biedrība “Ugunspuķe”

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.