10.04.2018
LAD apstiprina Valkas novada domes projekta iesniegumu

Valkas novada dome saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts domes iesniegtais projekts “Tautas tērpu un deju apavu iegāde Kārķu tautas nama deju kolektīviem” LEADER programmā. Projektu apstiprināšanai virzījusi biedrība "No Salacas līdz Rūjai".

 

Projekta aktivitātes norisināsies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Projektu īstenos no 2018. gada 5. aprīļa līdz 2018. gada 1. jūnijam. Projekta mērķis - iegādāties tautas tērpa komplektus Kārķu tautas nama deju kolektīviem “Medneši” un “Lustiņdancis”, lai pilnveidotu vidējās paaudzes un senioru kultūrizglītojošās aktivitātes, rosinātu interesi par tautas kultūras mantojumu un latviešu tautas tradīcijām un veicinātu latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību.

 

Projekta ietvaros plānots iegādāties gan tautas tērpus, gan apavus abiem deju kolektīviem.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 15 931,20 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 13 500,00 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un 2431,20 EUR ir Valkas novada domes nodrošinātais līdzfinansējums.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.