18.06.2019
Lugažu muižas parka tiltiņš iegūst jaunu izskatu

2019.gada jūnijā Valkas pagasta pārvalde veic koka margu izbūvi pirms diviem gadiem LEADER projektā “Tiltiņa atjaunošana Lugažu muižas parkā Valkas pagastā” atjaunotajam tiltiņam, kas uzlabo tiltiņu vizuāli un veicina tā drošību.

 

Projekta mērķis bija veikt Lugažu muižas parka vides sakārtošanu, atjaunojot  tiltiņu parka teritorijā un izbūvējot jaunu kājnieku celiņu no tiltiņa uz dabas taku, tā veicinot tūrisma infrastruktūras attīstību Valkas pagastā un Valkas novadā un padarot pieejamu dabas taku visiem Latvijas iedzīvotājiem un ārzemju viesiem.

 

Lugažu muižas parkā ik gadus tiek organizēti dažādi sporta (Lieldienu zaķa skrējiens, pagasta sporta spēles u.c.) un kultūras pasākumi, kuros aktivitātes notiek arī uz tiltiņa un dabas takā. Tiltiņš ar dabas taku priecē ne tikai vietējos iedzīvotājus ikdienā, bet arī pagasta viesus. Tiltiņš un celiņš uz dabas taku ir uzbūvēts, lai būtu pieejams arī jaunajām māmiņām un cilvēkiem ratiņkrēslos.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bija EUR 13566.61, tai skaitā ELFLA finansējums ir EUR 12209.95 jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu EUR 1356.66 apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Foto: Gunta Smane

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas

nodaļas vadītāja

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.