06.11.2020
Īstenots Lustiņdruvas projekts

Valkas novada dome ir īstenojusi projektu “Lustiņdruvas meža matemātika un astronomija”, (Nr. 20-09-AL29-A019.2201-000001) LEADER programmā. Tādēļ visi ir laipni aicināti doties pastaigā pa Lustiņdruvas taku Kārķos, īpaši šajā periodā, kad nepieciešams ievērot piesardzības pasākumus saistībā ar COVID-19, bet vēlams atrasties svaigā gaisā.

 

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “No Salacas līdz Rūjai”.

 

Projekta mērķis ir sniegt aktīvas, interesantas, kvalitatīvas, dabas izzinošas un izglītojošas atpūtas iespējas vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem Valkas novadā un visā biedrības “No Salacas līdz Rūjai” teritorijā. Sekmēt iedzīvotāju izvēli kā dzīves un darba vietu izvēlēties laukus, veicināt iedzīvotāju atgriešanos Kārķu pagastā un neaizplūšanu uz novadu centriem.

 

Projekta teritorijā ir aktualizētas abas Lustiņdruvas takas kartes, uzstādīti 6 jauni vides objekti (Meža lineāls, meža kalkulators, meža tālskatis un 3 ģeometriskās mēbeles), kas ļauj aizraujošā veidā apgūt, atcerēties un atsvaidzināt matemātikas zināšanas. Ir uzstādīti arī 3 informācijas stendi, kur ir īss apraksts kā rīkoties ar vides objektiem. Darbus veica SIA “SS-BŪVE”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 4957,00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 4461,30 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 495,70 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Projekta vadītājs: Toms Simtiņš

Īstenots Lustiņdruvas projekts (T.Simtiņš)
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.