11.10.2018
Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā

 

2018. gada 21. jūnijā starp Valkas novada domi un SIA “AA Active”, reģ. Nr. 40003735621, tika parakstīts līgums par mēbeļu piegādi Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa ielas un Raiņa ielas korpusiem projektā “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”. Mēbeles tika piegādātas un uzstādītas augusta beigās, un skolēni jauno mācību gadu varēja sākt ne tikai izremontētās, bet arī pilnībā aprīkotās telpās.

 

Raiņa ielas korpusā 3 mācību klases nodrošinātas ar modernām un ergonomiskām mēbelēm – multifunkcionālā klase, ķīmijas klase un teorijas klase. Ausekļa ielas korpusā ar mēbelēm nodrošinātas 4 mācību klases – multifunkcionālie kabineti un mācību klase.

 

Jāpiebilst, ka viens no multifunkcionālajiem kabinetiem paredzēts kā valodu laboratorija, kura aprīkota ne tikai ar ērtām mēbelēm, bet arī modernām tehnoloģijām. Vienlaicīgi ar mēbeļu iegādi un uzstādīšanu, vasarā notika arī modernu IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde abiem skolas korpusiem, kā arī Ozolu sākumskolai.

 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2 654 457,33 EUR, no kurām 1 247 392 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

 

Jautājumu gadījumu sazināties ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes pārvaldes nodaļas vadītāju Rolandu Rastaku (25779961) vai Attīstības un plānošanas nodaļas, attīstības un projektu daļas projektu vadītāju Kristīni Juhņeviču (26128051)

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas

Projektu vadītāja

Kristīne Juhņeviča

Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā (Ausekļa iela 5, Raiņa iela 28A)
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.