04.11.2013
Nodoti ekspluatācijā rekonstruētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Valkā

2013.gada 30. oktobrī Valkā tika nodoti ekspluatācijā rekonstruētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.

 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016)  ietvaros tika īstenots apakšprojekts „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija/paplašināšana Valkā”.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju veica SIA „Vidzemes energoceltnieks”, reģ. Nr. 44103008831, bet būvuzraudzību objektā veica SIA "REM PRO", reģ. nr. 41503041904. Kopējās apakšprojekta izmaksas ir 544 122.74 lati (bez PVN 21%), no attiecināmām izmaksām 412 088.29 latus finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, savukārt, Valkas novada domes/finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 132 034.45 lati (bez PVN 21%).

Projekta mērķis ir ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

Līguma ietvaros tika rekonstruēti ūdensapgādes (3248.7 m) un kanalizācijas (2074.5 m) tīkli Blaumaņa, Varoņu, Tālavas, Pumpura, Tērauda, Līvu, Beverīnas, Valdemāra ielās ielās. Tika izbūvēts ūdensvada atzars 452 m garumā, kas nodrošina ūdensapgādi Lauktehnikas rajonam no Valkas pilsētas centralizētā ūdensapgādes sistēmas.

Sīkākai informācijai:

Eduards Ivļevs

Valkas novada domes Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs.

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” koordinators. 64722236; 26128051

_________________________________________________________________________________________

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA VALKĀ, II KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR VALKAS NOVADA DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.