07.02.2019
Norisināsies seminārs "Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana"

 

Laipni aicināti piedalīties starptautiskā sadarbības projekta "Sēņu ceļš" seminārā "Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana", kas notiks š.g. 27.februārī plkst. 10.00 Jērcēnmuižā, Jērcēnu pagastā, Strenču novadā.

 

Lūgums iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pastu ziemelgauja@gmail.com

 

Projekta „Sēņu ceļš” mērķi:

  • Izveidot starptautisku "Sēņu ceļu" – savākto meža nekoksnes produktu un no tiem izgatavoto produktu biznesa iniciatīvu tīklu, kura mērķis ir dažādot aktivitātes, radot labvēlīgus apstākļus jaunu uzņēmumu radīšanai un darba vietu radīšanai lauku apvidos, jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē.
  • Attīstīt sēņu un citu meža nekoksnes resursu tematisko tūrismu lauku teritorijās kā inovatīvu un tūrisma tirgum pievilcīgu nišu un kā vietējās ekonomikas dažādošanas instrumentu.
  • Stiprināt individuālo pārtikas mājražotāju un tūrisma uzņēmēju savstarpējo pieredzes apmaiņu un kooperāciju Latvijā un ārzemēs produktu noieta sekmēšanai un vispārējai uzņēmējdarbības attīstībai

 

 

Plānotā darba kārtība:

Meža nekoksnes resursi, to ekonomiskā nozīme un izmantošana Latvijā.

Sēnes un to daudzveidība, izmantošanas iespējas.

Dažādu meža un meža pļavu augu vākšana, izmantošana.

Retāk izmantotie meža nekoksnes resursi- sveķi, zaļenis, floristikas u.c. materiāli.

Meža produktu vākšana visa gada periodā.

Aizsargājamie meža nekoksnes resursi, saimniekošana aizsargājamās teritorijās.

Sēņu dārziņa izveide savās mājās.

Diskusijas, jautājumi un atbildes

 

 

Lektors - Elvijs Kantāns

 

 

Semināru organizē biedrība "Sateka", biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA",

biedrība "Esam Jērcēniem".

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.