10.06.2022
Norit būvniecības darbi Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonā

 

Valkas un Valgas pašvaldības īsteno kopīgo projektu “Renewing and developing Valga-Valka twin town common recreational area” (“Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana”), identifikācijas Nr. Est-Lat181. Projekts tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020 ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Valgas pašvaldība, Valkas novada pašvaldība ir projekta partneris. Projekts jāīsteno līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

Būvniecības darbi notiek visos projekta posmos (Pedeles upes teritorijā un Semināra ielas/Varžupītes teritorijā). Būvdarbus veic SIA “Limbažu ceļi”, autoruzraudzību veic SIA “BM-Projekts” un būvuzraudzību veic SIA “Somniar”. Valkas novada pašvaldība turpinās informēt iedzīvotājus par turpmāko būvniecības gaitu.

 

Projekta attiecināmās izmaksas abām pašvaldībām kopā ir 3 061 138,06 EUR, ERAF kopējais līdzfinansējums ir 787 216,73 EUR. Valkas novada pašvaldības kopējais projekta budžets ir 2 598 068,16 EUR, t.sk., ERAF līdzfinansējums 393 607,32 EUR, un pašvaldības līdzfinansējums 2 204 460,84 EUR.

 

Projektu vadītājs: Toms Simtiņš

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild autors un tā neatspoguļo Igaunijas - Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

 

 

 

 

 

Būvniecības darbi Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonā (T.Simtiņš)
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.