29.04.2022
Noritējusi pirmā būvniecības sanāksme par Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas būvniecību

 

Valkas un Valgas pašvaldības īsteno kopīgo projektu “Renewing and developing Valga-Valka twin town common recreational area” (“Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana”), identifikācijas Nr. Est-Lat181. Projekts tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020 ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Valgas pašvaldība, Valkas novada pašvaldība ir projekta partneris. Projekts jāīsteno līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

29. aprīlī noritēja pirmā būvniecības sanāksme ar visām iesaistītajām personām. Ir noslēgts līgums ar SIA “Limbažu ceļi” par Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas būvniecību, un noslēgti līgumi par autoruzraudzību un būvuzraudzību. Autoruzraudzību veic SIA “BM-Projekts” un būvuzraudzību veic SIA “Somniar”. Valkas novada pašvaldība ir saņēmusi arī lēmumu par projekta budžeta grozījumiem, kas paredz projekta budžeta palielinājumu. Maija pirmajā nedēļā plānots uzsākt būvniecības darbus. Par būvniecības gaitu tiks sniegta papildus informācija.

 

Šo projektu var uzskatīt kā turpinājumu jau īstenotajam “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” projektam, jo jaunā projekta plānotie risinājumi būs vizuāli sasaistīti ar jauno pilsētas centru. Projekta mērķis ir attīstīt un uzlabot kopīgu, pievilcīgu atpūtas zonu ap Pedeles upi un Varžupīti, kur Valgas-Valkas iedzīvotāji un viesi varētu pavadīt savu brīvo laiku.

 

Projekta attiecināmās izmaksas abām pašvaldībām kopā ir 3 061 138,06 EUR, ERAF kopējais līdzfinansējums ir 787 216,73 EUR. Valkas novada pašvaldības kopējais projekta budžets ir 2 598 068,16 EUR, t.sk., ERAF līdzfinansējums 393 607,32 EUR, un pašvaldības līdzfinansējums 2 204 460,84 EUR.

 

Projektu vadītājs: Toms Simtiņš

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild autors un tā neatspoguļo Igaunijas - Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.