31.05.2022
Noslēdzies pirmais Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstības projekts


 

Šodien, 31.maijā, noslēdzas INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (Nr. Est – Lat 51) aktivitāšu ieviešana.  

 

Centra labiekārtošanas tika pabeigta jau 2020. gada nogalē, un tika uzsākts aktīvs darbs pie projektā plānoto marketinga aktivitāšu ieviešanas. Ar projekta līdzfinansējumu ir izveidota kopīga Valgas un Valkas mājaslapa https://visitvalgavalka.com, izdota Valgas – Valkas foto - grāmata, šī gada 7. – 8.maijā tika noorganizēts Robežtirgus, kurā piedalījās 250 tirgotāji, un bija kupls skaits apmeklētāju un pircēju, un tika izgatavotas lina auduma mapes, kuras plānotas izmantot Valgas - Valkas foto grāmatas pasniegšanai.

 

“Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstības” projekta kopējās izmaksas ir 5 303 202,66 EUR, no kurām aptuveni 57% (2 999 999,98 EUR) finansē INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam (ERAF). Valkas novada pašvaldības budžets ir 3 184 343,01 EUR, no kuriem Igaunijas – Latvijas programmas finansējums ir 1 511 289,19 EUR un valsts budžeta dotācija ir 88 899,36 eiro. Valgas pašvaldības budžets ir 2 118 859,65 EUR, no kura Igaunijas-Latvijas programmas atbalsts ir 1 488 710,79 EUR.

 

Pirmais Valgas - Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstības projekts ir noslēdzies, bet centra labiekārtošanas darbi turpinās – jau ir uzsākti būvdarbi INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana” (identifikācijas Nr. Est-Lat181, “Renewing and developing Valga-Valka twin town common recreational area”), kurā projekta vadošais partneris ir Valgas pašvaldība, bet Valkas novada pašvadība ir projekta partneris.

 

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Smane

Attīstības un projektu daļas

vadītāja

t.26463408

gunta.smane@valka.lv

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.